• Français
 • Anglais
 • Allemand
 • Néerlandais

Max Gehlsen, een virtuele tentoonstelling

Wettelijke bepalingen en credits

Maxgehlsen.eu is een website van de Algemene Raad van Pas-de-Calais

Conseil départemental du Pas-de-Calais (Algemene Raad van Pas-de-Calais)
Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS Cedex 9
Frankrijk
Tel : +33 (0)3 21 21 62 62

Website ontwikkeld door de Algemene Raad van Pas-de-Calais.
Publishing Director: Jean-Claude LEROY
Ontwerp en ontwikkeling : Michaël LENGLART
Webmaster (contact opnemen in geval van problemen of vragen): +33 (0)3 21 21 91 24

Auteursrecht en copyright

De website maxgehlsen.eu is een werk dat wordt beschermd door de geldende wetgeving. De rechten van de auteur van deze website zijn voorbehouden voor elk gebruik. In het bijzonder zijn de reproductie van de grafische elementen op de website, de volledige download van de site voor opname op een uitzendmedium, en elk gebruik van visuals en teksten op een andere dan voor individuele en particuliere raadpleging, verboden zonder toestemming.

De rechten verbonden aan de illustraties en foto's op deze site zijn eigendom, tenzij anders vermeld, van de Algemene Raad van Pas-de-Calais.

Waarschuwingen

De gepubliceerde informatie wordt regelmatig gecontroleerd. De Algemene Raad van Pas-de-Calais aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. Om een fout of verzoek tot correctie van informatie te melden kunt u contact opnemen met de webmaster via telefoon of door het contactformulier in te vullen.

De technische informatie op deze site is louter informatief en is onderhevig aan veranderingen op basis van aanpassingen in de wet- en regelgeving.

De Algemene Raad van Pas-de-Calais kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor uw mogelijke interpretatie van de informatie op deze website.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die op het internet circuleren. Doorgaans wijst de Algemene Raad van Pas-de-Calais elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade die voortvloeit uit het raadplegen van deze website.

Koppelingen die u worden aangeboden naar andere sites worden meegedeeld ter informatie en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Raad van Pas-de-Calais, zowel op vlak van inhoud als toegangsvoorwaarden. Omgekeerd moet elke persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die een of meer koppelingen wil creëren naar een of meer pagina('s) van deze site eerst de webmaster op de hoogte brengen.

Niettemin zijn in principe toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming :

 • citaten, met respect voor de morele rechten van de auteur door de vermelding van zijn/haar naam en de bron. Het citaat moet kort zijn, deze notie wordt beoordeeld zowel wat betreft de publicatie waaruit het wordt gewonnen en vergeleken met die waarin het wordt ingebracht. Het citaat illustreert een doel en mag niet concurreren met de publicatie waarin het wordt gebruikt. De vermeerdering van citaten, resulterend in een bloemlezing, wordt beschouwd als een afgeleid werk, en is dus onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de auteur of het auteursrecht.
 • het creëren van een koppeling, op uitdrukkelijke voorwaarde dat deze koppeling een nieuw browservenster opent en dat de bereikte pagina via de koppeling niet wordt ingebed in andere pagina's, in het bijzonder door middel van kaders (of frames), die behoort tot de website en waarop deze pagina's verschijnen in een hele pagina onder de URL www.pasdecalais.fr

In andere gevallen, met inbegrip van :

 • als u het logo van de Algemene Raad van Pas-de-Calais wilt weergeven
 • als de inhoud van de website van de Algemene Raad van Pas-de-Calais moet worden geïntegreerd in de navigatie van uw website, met name via kaders (of frames)
 • als de toegang tot de pagina's met de koppeling naar de site niet gratis is

U moet de uitdrukkelijke toestemming van de Algemene Raad van Pas-de-Calais vragen door het contactformulier in te vullen of te schrijven naar :

Conseil départemental du Pas-de-Calais (Algemene Raad van Pas-de-Calais)
Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS Cedex 9
Frankrijk

De Algemene Raad van Pas-de-Calais wijst elke verantwoordelijkheid af voor koppelingen die door andere sites naar haar eigen site worden gecreëerd. Het bestaan van dergelijke koppelingen kan niet leiden tot de goedkeuring van de Algemene Raad van Pas-de-Calais van deze sites of de goedkeuring van de inhoud.

Om de identiteit en integriteit van de website te garanderen, behoudt de Algemene Raad van Pas-de-Calais zich het recht voor om koppelingen die niet voldoen aan het doel van de website of die schadelijk kunnen zijn voor het imago van de instelling te verbieden. De Algemene Raad van Pas-de-Calais is niet verantwoordelijk voor de inhoud (editorials, illustraties, enz.). van de websites waarnaar haar website doorverwijst.

Wetgeving rond verwijzing

 • wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden
 • wet van 29 juli 1881- wet op de vrijheid van de pers
 • wet 2000-719 van 1 augustus 2000 -Uittreksel uit de wet op de aansprakelijkheid van dienstverleners

Foto vergroten Max GEHLSEN, Lens. Ingang komende van Sallaumines, 5 januari 1916, aquarel op karton, hoogsel in waterverf, 13,5 x 20 cm

Max GEHLSEN, Lens. Ingang komende van Sallaumines, 5 januari 1916, aquarel op karton, hoogsel in waterverf, 13,5 x 20 cm

Archieven, departement Pas-de-Calais 47 FI 114_1